Výbor spoločenstva uznesením č. 3/21 rozhodol o konaní Valného zhromaždenia spoločenstva za rok 2020 korešpondenčnou formou a o uskutočnení volieb do orgánov spoločenstva na samostatnom valnom zhromaždení.

Korešpondenčné valné zhromaždenie bolo vyhodnotené na spoločnom zasadnutí výboru a dozornej rady 19.5.2021.

Voľby do orgánov spoločenstva na nasledujúce funkčné obdobie sa konali 30.5.2021. Zúčastnili sa ich členovia so 61,64% hlasov členov spoločenstva.