Dňa 14.5.2017 sa uskutočnilo valné zhromaždenie, ktorého súčasťou boli aj voľby do orgánov spoločenstva.