Dňa 20.5.2018 sa v Kultúrnom dome v Rajci uskutočnilo Valné zhromaždenie spoločenstva.