Dňa 19.5.2019 sa v Kultúrnom dome v Rajci uskutočnilo valné zhromaždenie spoločenstva.