hospodarenie v lesoch 002

Hospodárenie spoločenstva v lese sa riadi Zákonom o lesoch č. 326/2005 Z. z. v platnom znení, v zmysle ktorého je na každé decénium vypracovaný Plán starostlivosti o les.

V aktuálnom decéniu vykonávame ročne ťažbu v objeme 8000 m3.

Spoločenstvo vykonáva:

  • ťažbu, manipuláciu a predaj dreva
  • obnovu, ochranu lesa a ošetrovanie zalesnených plôch

 

Pohľad na Porubskú dolinu z Hnilickej KýčeryPracovníci v pestovnej činnosti. Po prevzatí lesov sme zamestnávali v pestovných prácach ženy a mužov z Rajca a okoliaTatra T-148 vo dvore na Sládkovičovej ulici. Zakúpili sme vozidlo Tatra T-148 s hydraulickou rukou ESSEL80, ktoré sa využívalo na zvoz dreva na manipulačno-expedičný sklad, kde sa ním manipulovaloTatra T-815 na MES. Skotňa Neskôr zakúpené novšie nákladné motorové vozidlo Tatra T-815Osobné terénne vozidlo NIVA Využívalo sa na zabezpečenie obchodnej činnosti, odbytu, chod firmy a na jednania s obchodnými partnermiChata Oselná Zakúpená v roku ???? od Slovšportu ŽilinaChata OselnáLesná škôlka Elhotná vybudovaná v 90-tych rokoch na zabezpečenie reprodukčného materiálu pre vlastnú spotrebu aj pre okolité pozemkové spoločenstvá