Novinky

Výbor spoločenstva uznesením č. 3/21 rozhodol o konaní Valného zhromaždenia spoločenstva za rok 2020 korešpondenčnou formou a o uskutočnení volieb do orgánov spoločenstva na samostatnom valnom zhromaždení.

Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo

na Úrade priemyselného vlastníctva zaregistrovalo svoje logo a bola mu pridelená ochranná známka č. 252989.    Ochranná známka 0002

Ochranná známka Cenzuál

 

Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo, ponúka zo svojej Lesnej škôlky v lokalite Elhotná sadenice lesných drevín.

pdfCenník_sadenice_jeseň_2020.pdf

Kontakt: Peter Pekara 0911 851 533

 

Výbor spoločenstva uznesením č. 7/20 rozhodol o konaní Valného zhromaždenia spoločenstva za rok 2019 korešpondenčnou formou. Vyhodnotenie korešpondenčného hlasovania sa uskutočnilo 20.5.2020.

 

 

Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo oznamuje svojim členom, že svojim členom ponúka na predaj štiepané i neštiepané palivové drevo.

Pre viac informácií nás kontaktujte na telefónnom čísle: 041/542 40 61

pdfCenník_palivo_2020.pdf