Novinky

Výbor spoločenstva uznesením č. 7/20 rozhodol o konaní Valného zhromaždenia spoločenstva za rok 2019 korešpondenčnou formou.

Dňa 20.5.2020 sa uskutočnilo vyhodnotenie korešpondenčného hlasovania.

pdfZápisnica_z_korešpondenčného_hlasovania_Web.pdf

 

Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo oznamuje svojim členom, že svojim členom ponúka na predaj štiepané i neštiepané palivové drevo.

Pre viac informácií nás kontaktujte na telefónnom čísle: 041/542 40 61

pdfCenník_palivo_2020.pdf

Všetkým našim členom, priaznivcom, či fanúšikom dávame do pozornosti, že aktuálne informácie o našom spoločenstve nájdete už i na Facebooku: facebook.com/Cenzuálnespolumajiteľstvo

Tešíme sa na Vaše návštevy.

 

Pri príležitosti 25. výročia obnovenia činnosti Cenzuálu

Zástupcovia Cenzuálneho spolumajiteľstva Rajec, pozemkového spoločenstva sa zúčastnili ako slovenský projektový partner projektu „Biomasové logistické centrum“ študijnej cesty do Nórska. Študijná cesta sa konala v termíne 28.09.2015 - 02.10.2015. Študijná cesta sa uskutočnila v rámci posilnenia bilaterálnej spolupráce s Nórskymi projektovými partnermi a posilnenia partnerstva. Cieľom študijnej cesty je zvýšenie odbornej prípravy členov projektového tímu v oblasti využívania inovatívnej technológie v praxi a nadobudnutie osvedčených postupov a poznatkov pri ťažbe dreva v lese a spracovaní biomasy.

V apríli 2015 sme spustili novú webovú stránku s cieľom informovať našich členov a klientov o činnosti lesného spoločenstva.