Výbor spoločenstva uznesením č. 7/20 rozhodol o konaní Valného zhromaždenia spoločenstva za rok 2019 korešpondenčnou formou. Vyhodnotenie korešpondenčného hlasovania sa uskutočnilo 20.5.2020.