Výbor spoločenstva uznesením č. 7/20 rozhodol o konaní Valného zhromaždenia spoločenstva za rok 2019 korešpondenčnou formou.

Dňa 20.5.2020 sa uskutočnilo vyhodnotenie korešpondenčného hlasovania.

pdfZápisnica_z_korešpondenčného_hlasovania_Web.pdf