Porez cudzej guľatiny

Nákladná vnútroštátna doprava - Odvoz dreva

Na základe Osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej nákladnej dopravy, vydaným Okresným úradom Žilina – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.