spracovanie dreva uvod

Na stredisku píla spracúvame drevo z našej produkcie alebo drevo odberateľa.

Jednotlivé činnosti na stredisku Píla vykonávame na základe Živnostenského listu reg. č. 4754/2001, vydaným Okresným úradom v Žiline.

Sortimenty:

  • Stavebné rezivo podľa požiadaviek odberateľa
  • Odpad od skracovačiek (predaj v žochoch)
  • Piliny
  • Odrezky od rámovej píly