Cenzuálne spolumajiteľstvo, pozemkové spoločenstvo Rajec je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1, resp. ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb sa realizuje v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Verejné obstarávanie zabezpečujú zamestnanci Cenzuálneho spolumajiteľstva, pozemkového spoločenstva Rajec v spolupráci s expertom na verejné obstarávanie.

Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom Profile verejného obstarávateľa.

Kontakt: Štefan Fusko, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0904 333 794

Úrad pre verejné obstarávanie


Podlimitné a nadlimitné zákazky

Č. Predmet zákazky, súťažné podklady *PHZ (€) Výzva Otváranie ponúk Zápisnice Zmluva
1. pdfDodávka zvozovej súpravy na drevo s príslušenstvom a zaškolením obsluhy
pdfDoplnenie súťažných podkladov
203 000,00 pdfOznámenie č. 3376 – WYT pdfOstatné" 6.3.2015 pdfOznámenie o zrušení postupu  
2. pdfDodávka zvozovej súpravy na drevo s príslušenstvom a zaškolením obsluhy 203 000,00 pdfOznámenie č. 12411 - MST

pdf"Ostatné" 23.7.2015

pdfKritériá 10.08.15

pdfZápisnica z vyhodnotenia  pdfKúpna zmluva
3.

pdfDodávka a montáž zariadenia na spracovanie tenkej drevnej hmoty vrátane príslušenstva

pdfPríloha č. 3

50 000,00 pdfOznámenie č. 22605-WYT

pdfOstatné 04.12.2015

 pdfKritériá 17.12.2015

 pdfZápisnica z vyhodnotenia  pdfKúpna zmluva


*PHZ - predpokladaná hodnota zákazky bez DPH