Lesná škôlka

Produkcia lesného reprodukčného materiálu (LRM) na základe Osvedčenia o odbornej spôsobilosti č. 9306/2001-710, vydaného Ministerstvom pôdohospodárstva SR.

IMG 20171009 085131 BURST001 COVERxOprávnené činnosti:

  • Zber plodov a semien
  • Lúštenie, skladovanie a produkcia LRM
  • Obchodovanie s LRM

Produkcia zo škôlky:

  • Sadenice lesných drevín:
  • Smrek obyčajný (Picea abies)
  • Jedľa biela (Abies Alba)
  • Buk lesný (Fagus sylvatica)
  • Smrekovec opadavý (Larix decidua)
  • Vianočné stromčeky

Ponuka sadeníc