Novinky

Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo, ponúka zo svojej Lesnej škôlky v lokalite Elhotná sadenice lesných drevín.

pdfCenník_sadenice_jar_2023.pdf

Kontakt: Bc. Peter Pekara 0911 851 533

 

Valné zhromaždenie spoločenstva sa konalo 14.5.2023 v Kultúrnom dome v Rajci. Valné zhromaždenie bolo uznášaniaschopné a prijalo uznesenie.

 

Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo

na Úrade priemyselného vlastníctva zaregistrovalo svoje logo a bola mu pridelená ochranná známka č. 252989.    Ochranná známka 0002

Ochranná známka Cenzuál

 

Všetkým našim členom, priaznivcom, či fanúšikom dávame do pozornosti, že aktuálne informácie o našom spoločenstve nájdete už i na Facebooku: facebook.com/Cenzuálnespolumajiteľstvo

Tešíme sa na Vaše návštevy.

 

Pri príležitosti 25. výročia obnovenia činnosti Cenzuálu

Zástupcovia Cenzuálneho spolumajiteľstva Rajec, pozemkového spoločenstva sa zúčastnili ako slovenský projektový partner projektu „Biomasové logistické centrum“ študijnej cesty do Nórska. Študijná cesta sa konala v termíne 28.09.2015 - 02.10.2015. Študijná cesta sa uskutočnila v rámci posilnenia bilaterálnej spolupráce s Nórskymi projektovými partnermi a posilnenia partnerstva. Cieľom študijnej cesty je zvýšenie odbornej prípravy členov projektového tímu v oblasti využívania inovatívnej technológie v praxi a nadobudnutie osvedčených postupov a poznatkov pri ťažbe dreva v lese a spracovaní biomasy.