hospodarenie v lesoch 002

Hospodárenie spoločenstva v lese sa riadi Zákonom o lesoch č. 326/2005 Z. z. v platnom znení, v zmysle ktorého je na každé decénium vypracovaný Plán starostlivosti o les.

Plán starostlivosti o les pre decénium 2017-2026 bol schválený rozhodnutím Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov č. OU-ZA-OOP4-2018/005178/SCH dňa 20.4.2018. V aktuálnom decéniu vykonávame ročne ťažbu v objeme 10 000 m3.

Spoločenstvo vykonáva:

  • ťažbu, manipuláciu a predaj dreva
  • obnovu, ochranu lesa a ošetrovanie zalesnených plôch

Pre obnovu lesa pestujeme sadenice v lesnej škôlke Elhotná. V roku 2019 sme z našej Lesnej škôlky Elhotná vyexpedovali 85 300 ks sadeníc. 31 700 ks sme použili pre zalesňovanie našich lesov a 53 600 ks sme predali okolitým urbárom pre ich potreby na zalesňovanie. Poctivo zalesňujeme každú holinu, ktorá vznikne, či už po úmyselnej alebo náhodnej ťažbe. Aj tieto čísla vravia za to, že nám ako súkromnému lesnému sektoru nie je ľahostajné, čo ostane po nás ďalším generáciám. Obnova lesa môže byť nepretržitá, ak pristupujeme zodpovedne k tomu, aby plocha po vyťažení časti porastu bola včas zalesnená a primeranou starostlivosťou o vysadené stromčeky umožnený nástup ďalšej generácie stromov.

 

Pohľad na Porubskú dolinu z Hnilickej Kýčery v r. 2019 P5120022 Lesná škôlka Elhotná v zimnom období1IMG43595015 1IMG 20190416 125038 1IMG 20191017 101112 46208347 305016937004833 5967072762404012032 n

Fotografie z obdobia po obnovení činnosti v 90-tych rokoch 20. storočia:

Pohľad na Porubskú dolinu z Hnilickej KýčeryPracovníci v pestovnej činnosti. Po prevzatí lesov sme zamestnávali v pestovných prácach ženy a mužov z Rajca a okoliaTatra T-148 vo dvore na Sládkovičovej ulici. Zakúpili sme vozidlo Tatra T-148 s hydraulickou rukou ESSEL80, ktoré sa využívalo na zvoz dreva na manipulačno-expedičný sklad, kde sa ním manipulovaloTatra T-815 na MES. Skotňa Neskôr zakúpené novšie nákladné motorové vozidlo Tatra T-815Osobné terénne vozidlo NIVA Využívalo sa na zabezpečenie obchodnej činnosti, odbytu, chod firmy a na jednania s obchodnými partnermiChata Oselná Zakúpená v roku ???? od Slovšportu ŽilinaChata OselnáLesná škôlka Elhotná vybudovaná v 90-tych rokoch na zabezpečenie reprodukčného materiálu pre vlastnú spotrebu aj pre okolité pozemkové spoločenstvá