mes 002

 

  • z lesa – celé dĺžky
  • z manipulačno-expedičného skladu – dĺžky 2, 2,5, 3, 4 a 5mguľatina MES


Dreviny:

  • ihličnaté: smrek, jedľa, borovica
  • listnaté: buk, javor


Sortimenty:

  • guľatina – výrezy
  • vláknina
  • palivo