Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo

na Úrade priemyselného vlastníctva zaregistrovalo svoje logo a bola mu pridelená ochranná známka č. 252989.    Ochranná známka 0002

Ochranná známka Cenzuál