Zástupcovia Cenzuálneho spolumajiteľstva Rajec, pozemkového spoločenstva sa zúčastnili ako slovenský projektový partner projektu „Biomasové logistické centrum“ študijnej cesty do Nórska. Študijná cesta sa konala v termíne 28.09.2015 - 02.10.2015. Študijná cesta sa uskutočnila v rámci posilnenia bilaterálnej spolupráce s Nórskymi projektovými partnermi a posilnenia partnerstva. Cieľom študijnej cesty je zvýšenie odbornej prípravy členov projektového tímu v oblasti využívania inovatívnej technológie v praxi a nadobudnutie osvedčených postupov a poznatkov pri ťažbe dreva v lese a spracovaní biomasy.

Okrem zástupcov Cenzuálneho spolumajiteľstva Rajec, pozemkového spoločenstva, sa študijnej cesty zúčastnilo ďalších 12 účastníkov z radov prijímateľa a projektových partnerov. V rámci výmeny skúseností a prenosu poznatkov navštívili účastníci výskumné organizácie, miestne a súkromné organizácie v meste Oslo a okolí.

Výskumné organizácie:

  • Bioenergetický výskumný ústav – NIBIO v meste Ås.

Miestne a súkromné organizácie:

  • vykurovacia centrála Bioenergy heating v meste Ås,    DSC03107    
  • zariadenie na výrobu drevnej štiepky Bøn Biobrensel AS v meste Bøn,         DSC03125
  • centrálna vykurovacia jednotku Råholt Varmesentral s miestnou vykurovacou sieťou v meste Råholt,
  • bioplynová stanica Romerike Biogassanlegg v meste Vormsud, ktorá spracúva biologický odpad z domácnosti,

       DSC03312      DSC03335

  • vodná elektráreň Nordre Mangen Gaard meste Aurskog-Høland,
  • drevospracujúca spoločnost Mathiesen Eidsvold Værk v meste Hurdal, NP1010389    NP1010406
  • píla Moelven Eidsvold Værk v meste Moelv.  DSC03546

Účastníci počas študijnej cesty absolvovali množstvo prezentácií, odborných výkladov spojených s praktickými prehliadkami a demonštračnými ukážkami v teréne. Nadobudnuté vedomosti boli posúdené na aplikovateľnosť v našich podmienkach.

"Aktivita je financovaná z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom grantov EHP."

"Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky."

4135 1          Statny znak SR