Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo je partnerom projektu BIOMASOVÉ LOGISTICKÉ CENTRUM, ktorý je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR.

Celkový rozpočet partnera Cenzuálneho spolumajiteľstva Rajec, pozemkového spoločenstva je 250 000 EUR, z čoho 80 % je grant.


Úlohou partnera Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo v projekte bude:

  • dodávka odpadového dreva
  • výroba paliet v množstve 20 000 ročne
  • vytvorenie 4 trvalých zelených pracovných miest
  • nákup vozidla na zvoz drevnej hmoty
  • nákup píly na agregátnu hmotu, počítača, motorovej píly a vozíka


Realizácia projektu:
2.10.2014 – 31.03.2016

Líder projektu: BIOPEL, a. s.

Partneri projektu:

Partner 1 - Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo
Partner 2 - Norwegian Forestry Group, Ltd.
Partner 3 - International Development Norway, Ltd.
Partner 4 - Žilinská univerzita v Žiline

urad vlady srnorway grants