hydraulicky nakladac mProjekt bol financovaný prostredníctvom PPA z programu SAPARD.

Názov projektu:

Hydraulický nakladač na prepravu dreva v lesníctve

Cieľom projektu bolo poskytnutie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu „Hydraulický nakladač na prepravu dreva v lesníctve“


Cena obstarania tohto hydraulického nakladača bola vo výške 40 561 €, poskytnutá dotácia vo výške 19 983 €.

Realizácia projektu: rok 2003

hydraulicky nakladac 003